Motorverzekering vergelijken

Het is eigenlijk vrij overbodig om te vragen of het al dan niet interessant is om een motorverzekering te vergelijken. Wanneer u van plan bent om een motorverzekering af te sluiten weet u immers in eerste instantie vaak niet welke kosten er aan verbonden zijn. Daarnaast zult u er waarschijnlijk ook geen enkel idee van hebben welke verzekeraar u nu de goedkoopste motorverzekering aan kan bieden. Om dit te weten te komen is het eigenlijk absoluut noodzakelijk om een motorverzekering te vergelijken. In principe gebeurt dit zelfs op twee verschillende manieren. U zult er immers allereerst voor moeten kiezen om het soort motorverzekering te vergelijken, maar daarnaast zult u ook de motorverzekeringen bij verschillende verzekeraars met elkaar moeten vergelijken. Alleen op deze manier kunt u er immers echt zeker van zijn dat u de beste motorverzekering afsluit tegen de laagst mogelijke prijs.

Wanneer u een motorverzekering gaat vergelijken is het dus essentieel om ook de verschillende types verzekeringen onder de loep te nemen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het verschil tussen een WA-verzekering en een beperkt of full casco verzekering. Kiest u er voor om uitsluitend een WA-motorverzekering af te sluiten, dan bent u enkel en alleen ingedekt tegen schade aan derden. Wanneer er met andere woorden schade aan uw eigen motor ontstaat dient u zelf voor de kosten op te draaien. Kiest u er echter voor om een beperkt of full casco motorverzekering af te sluiten, dan wordt ook de schade die wordt veroorzaakt aan uw eigen motor ingedekt. Probeer voor het afsluiten van uw motorverzekering altijd voor uzelf te beslissen welke verzekering u echt nodig heeft. Twijfelt u tussen de onderlinge verschillen van de diverse motorverzekeringen? Aarzel dan niet om uw motorverzekering te vergelijken.

Tot slot zult u, uw motorverzekering ook willen vergelijken bij verschillende verzekeraars. Waarschijnlijk bent u zich er immers wel van bewust dat verzekeraars over de vrijheid beschikken om (min of meer) zelf aan te geven welke premie ze voor welke motorverzekering vragen. Dit zorgt er voor dat er prijsverschillen zijn ontstaan die voor u als mogelijke verzekeringnemer toch interessant zijn om te weten. Het kan bijvoorbeeld perfect voorkomen dat verzekeraar A een bepaalde motorverzekering kan aanbieden tegen een veel lagere premie dan verzekeraar B. Om te weten te komen welke verzekeraar nu echt de interessantste motorverzekering tegen de laagste prijs aan kan bieden zult u met andere woorden genoodzaakt zijn om te vergelijken. Een motorverzekering vergelijken kan de nodige tijd in beslag nemen, maar de lagere premie maakt natuurlijk veel goed.

Motorverzekeringen vergelijken

Wanneer u een motor heeft gekocht dient u als vanzelfsprekend eveneens na te denken over een motorverzekering. Vanaf het ogenblik dat er een kentekenbewijs van een motor op uw naam wordt gezet dient u eigenlijk in het bezit te zijn van een verzekering. Ook voor een motor geldt dus met andere woorden een verzekeringsplicht. Let wel, er zijn verschillende motorverzekeringen op de markt, maar alleen de WA-verzekering is bij wet verplicht. Wanneer dit allemaal een beetje ingewikkeld lijkt voor u is het belangrijk om de verschillende motorverzekeringen te vergelijken. Het vergelijken van motorverzekeringen dient eigenlijk te gebeuren op verschillende manieren. Allereerst kunt u bijvoorbeeld motorverzekeringen vergelijken op vlak van kostprijs. De prijs van motorverzekeringen is immers niet bij wet vastgesteld waardoor het perfect voor kan komen dat verzekeraar A veel goedkoper is dan verzekeraar B.

Motorverzekeringen vergelijken gebeurt echter niet alleen op vlak van kostprijs, maar ook het type motorverzekering is natuurlijk van belang. Wanneer u enkel en alleen schade aan de motor van derden wenst te verzekeren volstaat het om de WA-motorverzekering af te sluiten. Dit is meteen ook de enige verzekering die verplicht is voor motorrijders. Wanneer u ook schade aan uw eigen motor wenst in te dekken zult u echter moeten kiezen voor een duurdere verzekering. In dit geval zal enkel een beperkt of full casco verzekering een uitweg bieden. Om een duidelijker zicht te krijgen op de onderlinge verschillen tussen diverse motorverzekeringen wordt het aangeraden om de motorverzekeringen met elkaar te vergelijken. Eigenlijk is dit de enige manier om op een snelle en eenvoudige manier uit te kunnen maken welke motorverzekering het best aansluit op uw wensen.

Zoals u ziet is het absoluut interessant om motorverzekeringen te vergelijken. Eigenlijk is het zelfs de enige manier om er voor te zorgen dat u met absolute zekerheid kunt zeggen dat u een zo optimaal mogelijke motorverzekering heeft afgesloten tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Goedkope motorverzekering

Wanneer u naar een verzekeraar stapt met de vraag om een goedkope motorverzekering af te sluiten is de kans groot dat de verzekeraar in kwestie niet meteen weet welke verzekering hij aan u precies dient voor te stellen. U weet bijvoorbeeld waarschijnlijk wel dat er verschillende types motorverzekeringen bestaan. Er is bijvoorbeeld de standaard (en verplichte) WA-verzekering die schade aan derden indekt, maar er is ook de beperkt en full casco motorverzekering. Deze laatste dekken niet alleen schade die wordt veroorzaakt aan derden in, maar dekken ook schade die ontstaat aan uw eigen motor. Het spreekt voor zich dat de maandelijkse premie van dergelijke motorverzekeringen natuurlijk hoger ligt dan de premie van de gewone WA-verzekering. Het is wel zo dat de premie onderling tussen de verschillende verzekeraars aanzienlijk kan verschillen. Uw voordeel moet dus eigenlijk vooral op dit vlak gedaan worden.

Een goedkope motorverzekering vinden is dan ook eigenlijk gewoon een kwestie van goed te zoeken en te vergelijken. U dient er natuurlijk altijd rekening mee te houden dat een beperkt of full casco motorverzekering duurder zal zijn dan een gewone WA-verzekering. Hou er bij uw zoektocht naar een goedkope motorverzekering dan ook rekening mee dat u altijd prijzen vergelijkt van hetzelfde type motorverzekering. Doet u dit niet, dan kunnen er grote prijsverschillen zichtbaar worden die een negatiever beeld schetsen van een bepaalde verzekeraar dan het in werkelijkheid is. Een goedkope motorverzekering vinden kan hoe dan ook steeds gebeuren door middel van bijvoorbeeld een vergelijkingssite, maar u kunt eveneens manueel op zoek gaan naar een zo goedkoop mogelijke motorverzekering. In dit geval kunt u ook zelf beslissen welke verzekeraars in aanmerking komen om de motorverzekering aan u te verstrekken en welke niet. Het spreekt voor zich dat dit bij een veilingsite niet het geval is.

Een goedkope motorverzekering vinden zal altijd de nodige tijd in beslag nemen. Mensen die denken dat ze in no-time een motorverzekering af zullen kunnen sluiten tegen een zo laag mogelijke kostprijs komen vaak bedrogen uit. Probeer er dus zeker en vast voldoende tijd voor te voorzien, want dat is eigenlijk de enige manier om er echt zeker van te kunnen zijn dat u een goedkope motorverzekering af kunt sluiten.

Motorverzekering

Wanneer u een nieuwe motor heeft gekocht is de eerste zorg waarschijnlijk het afsluiten van een motorverzekering. Zeker bij de aankoop van een eerste motor is niet iedereen er zich van bewust dat een motorverzekering (net als een autoverzekering) verplicht is. Hiervoor gelden een aantal zeer bijzondere wetgevingen. Van zodra u over een motor beschikt die de mogelijkheid heeft om op de openbare weg mee te rijden dient u deze te verzekeren door middel van een WA-verzekering. Een vrijstelling kan alleen bekomen worden wanneer het voertuig wettelijk werd geschorst. Is dat niet het geval, dan dient u steeds in het bezit te zijn van een passende verzekering. Sluit u deze niet af en krijgt u controle, dan is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de boetes erg hoog kunnen oplopen.

Een motorverzekering afsluiten kan op verschillende manieren. Voor welke manier u uiteindelijk zult kiezen is sterk afhankelijk van uw persoonlijke eisen. Wanneer u enkel en alleen schade aan derden wenst in te dekken volstaat het om een WA-verzekering af te sluiten. Kiest u er echter ook voor om schade aan uw eigen motor in te laten dekken, dan bent u verplicht om te kiezen voor een beperkt of full casco verzekering. In deze verzekeringen zit de WA-verzekering standaard eveneens ingebakken. Let wel, het type motorverzekering die u afsluit zal sterk bepalend zijn voor de uiteindelijke kostprijs van de verzekering in kwestie. Wanneer u een motorverzekering gaat afsluiten dient u wel in het bezit te zijn van bepaalde informatie. Denk hierbij niet alleen aan de specificaties van de motor in kwestie, maar ook aan uw “verleden als verzekerde”. Hoe meer schadegevallen u in het verleden heeft gehad, des te hoger de maandelijkse premie voor uw motorverzekering zal komen te liggen.

Hoe dan ook is het wel zo dat de WA-verzekering de echte verplichte motorverzekering is. U bent met andere woorden nooit verplicht om ook een beperkt of full casco motorverzekering af te sluiten, al kan dit in bepaalde gevallen natuurlijk wel interessant zijn. Denk hier in ieder geval goed over na alvorens een motorverzekering af te sluiten.

Goedkoopste motorverzekering

De vraag die veel eigenaars van een motor zich stellen is of er wel zoiets bestaat als een goedkoopste motorverzekering. Natuurlijk is het zo dat de prijs van een motorverzekering eigenlijk niet bij wet werd vastgesteld. Dat wil zeggen dat verzekeraars binnen bepaalde grenzen zelf kunnen beslissen welke premie ze voor hun motorverzekering vragen. Dit geldt in zekere zin zelfs voor de zogenaamde WA-verzekering. De WA-motorverzekering is een verzekering die u voor uw motor kunt afsluiten, maar waarbij enkel en alleen de schade aan het voertuig van derden wordt ingedekt. Met andere woorden, wanneer u een ongeval heeft en er ook schade aan uw eigen motor is (wat toch wel zeer waarschijnlijk is), dan is deze schade niet ingedekt. Wel is het zo dat de WA-verzekering binnen de beschikbare motorverzekeringen veelal de goedkoopste is.

Niet iedereen heeft echter voldoende aan een WA-motorverzekering en dan kan het idee al snel gaan spelen om een beperkt of full casco motorverzekering af te sluiten. Dit is natuurlijk mogelijk, al dient u dan wel rekening te houden met een hogere kostprijs. De goedkoopste motorverzekering zult u dan niet afsluiten, maar wel kunt u de goedkoopste mogelijkheid binnen de door u gekozen formule afsluiten. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat de beperkt casco motorverzekering bij verzekeraar A veel goedkoper (of juist veel duurder) is dan bij verzekeraar B. Door goed de verschillende mogelijkheden met elkaar te vergelijken kunt u er relatief snel achter komen wat voor u nu precies de goedkoopste motorverzekering is.

Zoals u kunt zien is de goedkoopste motorverzekering een relatief begrip. Natuurlijk kunt u er automatisch voor kiezen om de WA-motorverzekering af te sluiten, maar dit is lang niet voor iedereen de beste keuze. Goed, u heeft dan in theorie wel de goedkoopste motorverzekering afgesloten, maar wat wanneer u eigenlijk nood had aan een beperkt of full casco motorverzekering? In dit geval is het vooral noodzakelijk om te proberen na te gaan welke beperkt of full casco motorverzekering bij welke verzekeraar het goedkoopst is. Ook op die manier kunt u dus de goedkoopste motorverzekering vinden en afsluiten.

Motorverzekering berekenen

Er wordt wel eens gezegd dat een motorverzekering een uitermate goedkope verzekering is. Hoewel het zeker en vast mogelijk is dat de premie voor uw motorverzekering op een zo laag mogelijk niveau wordt gehouden is dit geheel afhankelijk van het type voertuig en zelfs van de bestuurder er van. Wanneer u een motorverzekering gaat berekenen dient u dan ook niet voor niets rekening te houden met twee verschillende factoren. Allereerst zult u bijvoorbeeld moeten beschikken over de nodige technische gegevens van de motorverzekering. Bij het uitvoeren van een motorverzekering berekening zal er u in eerste instantie immers altijd gevraagd worden naar bijvoorbeeld het vermogen van de motor in kwestie. Aan de hand van deze informatie zal een bepaalde basisprijs worden berekend. Deze basisprijs kan verder aangevuld worden met een extra premie die wordt berekend aan de hand van reële risico. Dit risico probeert men in te schatten aan de hand van cijfers uit het verleden. Iemand die nog geen schadegevallen heeft gehad zal in dit opzicht altijd minder betalen dan iemand die reeds verschillende schadegevallen heeft gehad.

Tijdens het berekenen van uw motorverzekering zal er u op een zeker ogenblik eveneens gevraagd worden om aan te geven welk type motorverzekering u wenst. We onderscheiden immers drie verschillende motorverzekeringen. In eerste instantie is er de WA-verzekering. Deze verzekering dient verplicht te worden afgesloten door iedereen die over een motor beschikt. Met deze WA-verzekering wordt uitsluitend schade aan derden ingedekt. Wanneer u ook schade aan uw eigen motor wenst in te dekken heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen een beperkt en full casco motorverzekering. Het is vooral belangrijk om niet alleen op de verschillende dekkingen te letten, maar ook rekening te houden met het verschil in kostprijs. Het spreekt bijvoorbeeld voor zich dat een full casco motorverzekering veel duurder is dan een gewone WA-verzekering. Dit zal u tijdens het berekenen van uw motorverzekering natuurlijk eveneens duidelijk worden gemaakt.

Een motorverzekering berekenen kunt u eigenlijk het best doen op de websites van de verschillende verzekeraars. Dit is een betere oplossing dan gebruikmaken van een vergelijkingssite, al kost het natuurlijk wel behoorlijk wat tijd. Een motorverzekering berekenen is verder wel zeer eenvoudig en mogelijk voor iedereen, hoe beperkt uw kennis in de verzekeringswereld ook mag zijn.

Een motorverzekering berekenen werkt in feite hetzelfde als een autoverzekering berekenen, want met slechts een paar gegevens kan er al een zeer precieze berekening worden gemaakt.

Kosten motorverzekering

Er wordt wel eens gezegd dat een motorverzekering niet echt duur is. Helaas is dit een uitspraak die een compleet foutief beeld kan schetsen van de kosten die verbonden zijn aan een motorverzekering. Het klopt inderdaad dat de kosten voor een gewone WA-motorverzekering best meevallen, maar veel hangt bijvoorbeeld af van de geschiedenis van de bestuurder. Heeft deze bijvoorbeeld reeds heel wat schadegevallen op zijn of haar naam staan of betreft het een nieuwe bestuurder die nog niet lang zijn rijbewijs heeft gehaald en toch al meteen met een dure motor de baan op gaat? In dit geval kunt u er zeker van zijn dat de kosten van de motorverzekering hoger zullen liggen dan bij bijvoorbeeld een ervaren bestuurder het geval is.

De kosten van een motorverzekering zijn natuurlijk ook sterk afhankelijk van wat u precies laat verzekeren. Het spreekt bijvoorbeeld voor zich dat het veel goedkoper is om een gewone WA-verzekering voor uw motor af te sluiten dan te kiezen voor een beperkt of wie weet zelfs een full casco motorverzekering. Dit wil niet zeggen dat deze laatste twee niet interessant zijn, sterker nog, wanneer u er echt zeker van wil zijn dat u zo optimaal mogelijk verzekerd de weg op gaat vormen deze de enige mogelijkheden. De iets hogere kosten voor uw motorverzekering moet u er dan natuurlijk wel bij willen nemen…

Online motorverzekering

Een online motorverzekering klinkt op het eerste zicht waarschijnlijk wat vreemd in de oren. Waarom zou iemand er immers voor kiezen om zijn of haar motorverzekering online af te sluiten? Wanneer we een beetje dieper op deze materie ingaan zien we dat daar verschillende mogelijke redenen voor kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld in eerste instantie aan de kostprijs van de motorverzekering. Het is belangrijk om te weten dat de motorverzekering eigenlijk maar weinig verschilt ten opzichte van de gewone autoverzekering. Een motorverzekering kan dus eveneens op verschillende manieren worden afgesloten. De online motorverzekering probeert er in dit opzicht steeds voor te zorgen dat, voor welke motorverzekering u ook kiest, deze altijd zo goedkoop mogelijk kan worden afgesloten. Het grootste voordeel van een online motorverzekering zit hem dan ook absoluut in de kostprijs.

Toch is het niet alleen de prijs van de online motorverzekering die interessant is. Een online motorverzekering afsluiten gaat immers veelal ook een stuk sneller dan wanneer u kiest voor een gewone, klassieke motorverzekering. Verder laat een online motorverzekering u ook toe om zeer snel en eenvoudig de mogelijkheden van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Dit niet alleen op vlak van dekkingen die geboden worden, maar ook op vlak van prijs. De online motorverzekering kan dus rekenen op enkele sterke voordelen die het eigenlijk voor iedereen interessant maken om rekening te houden met deze vorm van motorverzekering.

Motorverzekering Achmea

Wanneer u er voor kiest om uw motorverzekering af te sluiten bij Achmea dient u met enkele zaken rekening te houden. Allereerst is het zo dat u bij deze verzekeraar over diverse mogelijkheden beschikt om een motorverzekering af te sluiten. U kunt er voor kiezen om enkel en alleen de verplichte WA-motorverzekering af te sluiten, maar u kunt er ook voor kiezen om de verplichte verzekering aangevuld met extra dekkingen af te sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een WA-verzekering + beperkt of full casco motorverzekering. Het is bij Achmea eveneens mogelijk om een motorverzekering af te sluiten als onderdeel van het Comfortplan, een verzekeringspakket voor het hele gezin. Wanneer u er voor kiest om een motorverzekering Achmea af te sluiten kiest u voor een motorverzekering met uitstekende dekkingen en een lage kostprijs. De bekendheid en betrouwbaarheid van Achmea zorgt er in ieder geval voor dat u vol vertrouwen bij deze verzekeraar uw motorverzekering kunt afsluiten.

Motorverzekering Aegon

Wanneer u er voor kiest om uw motorverzekering bij Aegon af te sluiten zullen er u vier mogelijke formules worden voorgesteld. Iedere formule richt zich op een bepaald aantal dekkingen. Neem nu bijvoorbeeld de WA-motorverzekering Aegon. Zoals u waarschijnlijk wel weet is deze wettelijk verplicht. Het nadeel aan enkel en alleen deze verzekering af te sluiten is echter dat schade aan uw eigen motor niet wordt ingedekt. Wanneer u dit wil wenst dient u op z’n minst te kiezen voor een beperkt casco motorverzekering Aegon. Wenst u echt op beide oren te kunnen slapen, dan zult u een beroep moeten doen op de volledig casco motorverzekering Aegon. Aegon biedt haar verzekeringnemers echter nog een vierde mogelijkheid aan. Het is immers ook mogelijk om te kiezen voor de zogenaamde “hulpverlening” dekking. Deze dekking zorgt er voor dat u bij een probleem met uw motor binnen Nederland een beroep kunt doen op de VHD. Over het algemeen wordt dit meer aanzien als een vrijstaande dekking dan als een echte op zichzelf staande verzekering. Zoals u ziet zit u met uw motorverzekering bij Aegon in ieder geval wel helemaal goed!