Archive for the 'motorverzekering' Category

Motorverzekering vergelijken

Het is eigenlijk vrij overbodig om te vragen of het al dan niet interessant is om een motorverzekering te vergelijken. Wanneer u van plan bent om een motorverzekering af te sluiten weet u immers in eerste instantie vaak niet welke kosten er aan verbonden zijn. Daarnaast zult u er waarschijnlijk ook geen enkel idee van […]

Motorverzekeringen vergelijken

Wanneer u een motor heeft gekocht dient u als vanzelfsprekend eveneens na te denken over een motorverzekering. Vanaf het ogenblik dat er een kentekenbewijs van een motor op uw naam wordt gezet dient u eigenlijk in het bezit te zijn van een verzekering. Ook voor een motor geldt dus met andere woorden een verzekeringsplicht. Let […]

Goedkope motorverzekering

Wanneer u naar een verzekeraar stapt met de vraag om een goedkope motorverzekering af te sluiten is de kans groot dat de verzekeraar in kwestie niet meteen weet welke verzekering hij aan u precies dient voor te stellen. U weet bijvoorbeeld waarschijnlijk wel dat er verschillende types motorverzekeringen bestaan. Er is bijvoorbeeld de standaard (en […]

Motorverzekering

Wanneer u een nieuwe motor heeft gekocht is de eerste zorg waarschijnlijk het afsluiten van een motorverzekering. Zeker bij de aankoop van een eerste motor is niet iedereen er zich van bewust dat een motorverzekering (net als een autoverzekering) verplicht is. Hiervoor gelden een aantal zeer bijzondere wetgevingen. Van zodra u over een motor beschikt […]

Goedkoopste motorverzekering

De vraag die veel eigenaars van een motor zich stellen is of er wel zoiets bestaat als een goedkoopste motorverzekering. Natuurlijk is het zo dat de prijs van een motorverzekering eigenlijk niet bij wet werd vastgesteld. Dat wil zeggen dat verzekeraars binnen bepaalde grenzen zelf kunnen beslissen welke premie ze voor hun motorverzekering vragen. Dit […]

Motorverzekering berekenen

Er wordt wel eens gezegd dat een motorverzekering een uitermate goedkope verzekering is. Hoewel het zeker en vast mogelijk is dat de premie voor uw motorverzekering op een zo laag mogelijk niveau wordt gehouden is dit geheel afhankelijk van het type voertuig en zelfs van de bestuurder er van. Wanneer u een motorverzekering gaat berekenen […]

Kosten motorverzekering

Er wordt wel eens gezegd dat een motorverzekering niet echt duur is. Helaas is dit een uitspraak die een compleet foutief beeld kan schetsen van de kosten die verbonden zijn aan een motorverzekering. Het klopt inderdaad dat de kosten voor een gewone WA-motorverzekering best meevallen, maar veel hangt bijvoorbeeld af van de geschiedenis van de […]

Online motorverzekering

Een online motorverzekering klinkt op het eerste zicht waarschijnlijk wat vreemd in de oren. Waarom zou iemand er immers voor kiezen om zijn of haar motorverzekering online af te sluiten? Wanneer we een beetje dieper op deze materie ingaan zien we dat daar verschillende mogelijke redenen voor kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld in eerste instantie aan […]

Motorverzekering Achmea

Wanneer u er voor kiest om uw motorverzekering af te sluiten bij Achmea dient u met enkele zaken rekening te houden. Allereerst is het zo dat u bij deze verzekeraar over diverse mogelijkheden beschikt om een motorverzekering af te sluiten. U kunt er voor kiezen om enkel en alleen de verplichte WA-motorverzekering af te sluiten, […]

Motorverzekering Aegon

Wanneer u er voor kiest om uw motorverzekering bij Aegon af te sluiten zullen er u vier mogelijke formules worden voorgesteld. Iedere formule richt zich op een bepaald aantal dekkingen. Neem nu bijvoorbeeld de WA-motorverzekering Aegon. Zoals u waarschijnlijk wel weet is deze wettelijk verplicht. Het nadeel aan enkel en alleen deze verzekering af te […]